Date: 8/24/2018

Succesfuld skibsrute har forbundet Esbjerg med Middelhavet i 20 år

I 20 år har et af verdens største ro/ro-rederier, Grimaldi Lines, hver uge anløbet Esbjerg Havn med nye biler, fødevarer og industrigods fra landene ved Middelhavet og nordligere havne på EuroMed-ruten. Retur er skibene lastet med maskiner, vindmølledele, fødevarer og meget andet.

- En af forklaringerne på rutens succes er, at Grimaldi Lines anvender multipurpose-skibe, der kan fragte både rullende materiel, breakbulk, containere og nye biler. Konjunkturerne er i konstant bevægelse, og når markedet et sted går ned, kan der skrues op andre steder. Da Europa var i krise, oplevede vi vækst i for eksempel Sydamerika og Vestafrika, som vi er forbundet med via havnen i Antwerpen, siger administrerende direktør Henrik Otto Jensen, Niels Winther & Co. Grimaldi Lines er én af de længstlevende faste skibsruter i Esbjerg, kun overgået DFDS’ Englands-trafik.
 
 
Fra lokal til landsdækkende
Grimaldi Group har i løbet af de 20 år tidoblet sit globale rutenet via udvidelser og opkøb og fremstår i dag som en international kæmpe, hvis tilstedeværelse har gavnet danske virksomheder, ikke blot i Esbjerg-området, men i hele Danmark.
 
- EuroMed er den eneste direkte service mellem Danmark og middelhavsområdet. Grimaldis filosofi om først og fremmest at række ind i nærområdet omkring Esbjerg blev hurtigt udvidet til, at servicen tiltrak kunder fra alle dele af landet. Eks- og importører i hele Danmark fandt snart ud af, at man kunne undgå omladning og feeder-transport fra eksempelvis Aarhus og København, og nå havne i lande som Grækenland, Cypern og Tyrkiet direkte fra Esbjerg, siger Henrik Otto Jensen.
 
 
Fælles selskab om nye biler
Skibsrutens nationale status understreges af, at organisationen i Danmark er fordelt på Niels Winther & Co’s kontorer i både Esbjerg og København. De 13 medarbejdere, der er dedikeret til Grimaldi, ledes af Claus Larsen, der sammen med ca. halvdelen af Grimaldi-teamet har base i København. Ruten betjenes af i alt fem skibe, hver godt 180 m lange og 32 m brede (Panmax), som sejler i en fast turnus mellem 18 havne fordelt på 14 lande.
 
Samarbejdet mellem Niels Winther & Co og den italienske Grimaldi-familie blev allerede i 1999 yderligere styrket, da selskabet Scandinavian Auto Logistics (SAL) blev etableret med Grimaldi som hovedaktionær og med den danske agent og franske GEFCO som medejere. SAL importerer, klargør og distribuerer årligt ca. 75.000 nye biler af en række forskellige mærker til danske forhandlernet. Det svarer til 30 procent af det totale bilmarked og 70 procent af varevognsmarkedet. Importen af biler blev i 2014 øget med over 100 procent, da short sea-rederiet Euro Marine Logistics (EML) begyndte at anløbe Esbjerg og SAL Terminalen direkte.
 
 
Havnen tog udfordringen op
Om kort tid tager SAL en ny terminal på 60.000 m² i brug i Østhavnen i Esbjerg og råder dermed over ca. 100.000 m² terminal til nye biler på Esbjerg Havn.
 
- Umiddelbart var Grimaldi-projektet for stort for Esbjerg Havn. Slæbebådene var for små og det kneb med kajlængden. Men jeg er fuld af beundring over den måde, det gennem årene er lykkedes slæbebåde og lodser at håndtere anløbene. Skibene er i havn 10 timer og giver arbejde til 16 havnearbejdere ved hver eneste anløb, siger Henrik Otto Jensen.
  
Henrik Otto Jensen betegner Grimaldi som en krævende, men fair samarbejdspartner, der trods sin størrelse har en ydmyg, professionel og ambitiøs tilgang til at drive skibsfart.
 
Niels Winther Group beskæftiger i alt 79 medarbejdere, hvoraf 43 er ansat i Scandinavian Auto Logistics (SAL). Til sammenligning har Grimaldi Group en flåde på over 100 skibe og beskæftiger over 15.000 medarbejdere.
 
 
Yderligere informationer:
Administrerende direktør Henrik Otto Jensen, Niels Winther & Co., tlf. 20 43 39 03